Het antwoord op deze vraag is makkelijk, Het trainen van een puppy begint vanaf het moment u uw nieuwe puppy in huis haalt. Waarom is het volgen van een puppycursus zo belangrijk? Het is zo belangrijk omdat in de eerste 180 dagen van het leven van een puppy de basis wordt gelegd voor de rest van zijn leven. Het is daarom essentieel dat al vanaf de geboorte begonnen wordt met socialisatie en zindelijkheidstraining. Bepaalde trainingtechnieken kunnen al op het moment de puppy zijn ogen kan open doen en kan lopen, worden toegepast. Jonge puppy’s kunnen zich maar even focussen, maar u mag echt verwachten dat simpele gehoorzaamheidscommando’s zoals “zit” “lig”en “blijf” al op een leeftijd van 7-8 weken aangeleerd kunnen worden. Stel een puppycursus dus niet uit.

Hondentraining wordt vaak uitgesteld tot een leeftijd van 6 maanden, maar in werkelijkheid is het in dit stadium een slechte tijd om te starten. Uw hond leert van elke ervaring die hij heeft en door het uitstellen van een puppycursus mist u mogelijkheden om uw hond te leren hoe hij zich moet gedragen. Tijdens het jeugdige stadium begint de hond volwassen patronen te ontwikkelen en gaat hij door periodes van bangheid. Gedrag dat in zijn jeugd is ontwikkelt, moet u dan mogelijk weer af gaan leren. Daarnaast moeten dingen die wel al zijn aangeleerd of getraind weer ongedaan gemaakt worden en opnieuw anders aangeleerd worden. Puppy’s zijn in staat om met een puppycursus op jonge leeftijd veel meer te leren.

Als u op een leeftijd van 7-8 weken begint met een puppycursus en training, maak dan gebruik van positieve versterking en vriendelijkheid. Puppy’s kunnen ze maar een korte tijd inspannen en daarom moet een trainingsmoment kort zijn, maar wel op dagelijkse basis. Commando’s kunnen worden aangeleerd door gebruik te maken van de “voedsel-lok methode”. Beloningen in de vorm van een hondensnoepje zorgen ervoor dat het gewenste resultaat wordt behaald. De hond volgt het hondensnoepje met zijn neus totdat hij de juiste houding heeft aangenomen.

Hoe begin ik met deze voedsel-lok training?

Kleine stukjes voedsel of een favoriet speeltje kunnen worden gebruikt om uw puppy te motiveren de meeste opdrachten uit te voeren. Op voorwaarde dat de beloning aantrekkelijk genoeg is, kan de puppy worden gevraagd de gewenste reactie te geven door de beloning te tonen, het commando te zeggen en vervolgens de beloning te verplaatsen om de gewenste reactie te krijgen. Bijvoorbeeld, voedsel dat voor de neus van uw puppy wordt gehouden en langzaam naar achter wordt verplaatst, veroorzaakt een “zit” reactie. Voedsel dat naar de vloer wordt bewogen, veroorzaakt een “lig” reactie en als u het voedsel weer omhoog beweegt, zal uw puppy weer gaan staan. Voedsel dat op een afstand wordt gehouden, zal een “komen” reactie geven. Als uw voedsel ter hoogte van uw bovenbeen houdt als u loopt, zal een “volg” reactie geven. Door het koppelen van een commado of zin aan een actie en het daarna geven van een beloning, moet uw puppy snel de betekenis van elk commando leren.

Hoe vaak moet ik het commando geven?

Idealiter gebruikt u het commando of de zin 1 keer en gebruikt u daarna het voedsel om uw puppy in positie te krijgen. Als uw puppy de taak goed heeft uitgevoerd, geef hem dan verbaal een compliment en een lieve aai. Dit worden secundaire versterkers genoemd. Als de puppy niet gelijk bij het eeste commando gehoorzaamt, dan kan het zijn dat u te snel gaat. Als u het commando blijft herhalen, zal de puppy leren dat een paar herhalingen acceptabel zijn voordat hij gehoorzaamt. Het aangelijnd houden van de puppy kan helpen bij het krijgen van de gewenste reactie als hij niet gehoorzaamt.

Onthoudt dat in het begin van de puppycursus uw puppy de betekenis van het wooord niet begrijpt. U kunt hem bijvoorbeeld ook het woord “banaan” zeggen om hem te leren om te zitten. De sleutel om uw puppy de associatie te leren die we hierboven hebben besproken.

Hoe faseer ik het geven van beloningen uit?

In het begin laat uw de beloning of hondenkoekje in uw hand zien, zodat de volledige aandacht van uw puppy heeft en kan worden gebruikt om uw puppy in de gewenste positie te krijgen. als uw puppy steeds makkelijker reageert, kunt u beginnen om de beloning te verbergen in uw hand, maar geef het commando en herhaal de beweging of signaal dat geleerd is om te volgen. Als de taak goed is uitgevoerd, geef dan alleen maar een compliment en een aai. Wat u dan doet is het geven van de beloning om de 3 of 4 keer. De andere keren geeft u een beloning door ee compliment en een aai. Zeg bijvoorbeeld: “brave hond”. Uw puppy zal op termijn leren alleen maar op het commando of de zin te reageren.

Hoeveel tijd moet ik elke dag aan  puppytraining besteden?

U hoeft niet elke dag een vaste sessie in te plannen voor het trainen van uw puppy. Integreer een aantal momenten op de dag van totaal minstens 15 minuten. Doe dan bijvoorbeeld 3 sessies van 5 minuten verspreid over de hele dag. Betrek alle leden van gezin bij de training en vergeet niet om de training uit te voeren in elke ruimte van het huis. U wilt dat uw puppy alle commando’s overal uitvoert en niet alleen op de trainingslocatie. Oefen op alle locaties waarvan u wilt dat uw puppy zich gedraagt en zich comfortabel en ontspannen voelt in de toekomst.

Wilt u meer weten over de training en opvoeding van uw puppy? Volg dan de online puppycursus van de 123Tinki Academy. Deze training zit bomvol informatie en video’s. Klik op onderstaande banner om direct naar de website van 123Tinki te gaan.

Online puppycursus